Kretsting 2021, saksdokumenter lagt ut

Kretsting 2021, saksdokumenter lagt ut


Arrangør: Troms og Finnmark Bedriftsidrettskrets
Påmeldingsfrist: 21.04.2021 19:30

Tid


Sted

Vis kart

Kretsting Troms og Finnmark Bedriftsidrettskrets

27. april 2021 kl. 18.00

 Les saksdokumenter her (Tingdokument + vedlegg)

 Vi har herved den glede å innkalle til digitalt kretsting i Troms og Finnmark Bedriftsidrettskrets for perioden 2019 og 2020.

Kretstinget vil bli avholdt som digitalt møte tirsdag 27. april 2021, klokken 18.00 (estimat ca 1,5 t)

Digital opplæring for påmeldte blir torsdag 22. april kl 1900. Link sendes ut til påmeldte.

Representasjon

I henhold til Troms og Finnmark Bedriftsidrettskrets lover har alle lag anledning til å stille med representanter etter følgende skala:

Representasjon:

 • Alle lag kan stille med 2 representanter.
 • For lag inntil 50 medlemmer. Kan stille med inntil 2 representanter.
 • For lag over 51 medlemmer. Kan stille med inntil 3 representanter.

Husk at representasjonen må være i henhold til NIF`s lov § 2.4 kjønnsfordeling

Lag som ikke har oppfylt sine økonomiske forpliktelser overfor kretsen, vil ikke få sin representasjon godkjent.

Frist for påmelding til tinget er 21. april 2021. Bruk påmeldingsskjema på https://tromsfinnmark.bedriftsidretten.no/

Forslag

Forslag som ønskes behandlet på kretstinget må sendes til Troms og Finnmark Bedriftsidrettskrets styre innen forslagsfrist 13. april, på e-post olemorten.ekanger@bedriftsidretten.no

Fullstendig saksliste med beretningen vil bli sendt lagene senest 1 uke før tinget.

Kretstinget

Kretstinget er Troms og Finnmark Bedriftsidrettskrets høyeste myndighet. Det er her alle vesentlige saker for kretsens videre arbeid blir vedtatt, og det er også her retningslinjer for de neste årene blir lagt. Alle lag må følge de lovlige vedtak som fattes på Kretstinget. Det er denne muligheten ditt lag har for å kunne påvirke og utforme de vedtak som fattes.

Vi håper at ditt lag vil bli representert på Troms og Finnmark Bedriftsidrettskrets Kretsting.

Saksliste:

 1. Åpning
 2. Godkjenning av: - Fullmakter, saksliste og forretningsorden,
  • Valg av dirigent, valg av to sekretærer
  • Valg av to representanter til å underskrive protokollen
 3. Tildeling av hedersbevisninger
 4. Styrets beretning 2019 og 2020
 5. Regnskap, rapporter fra revisor og kontrollkomiteen
 6. Innkomne forslag
 7. Fastsette kontingent
 8. Handlingsplan for kommende periode
 9. Behandle budsjett for 2021 og 2022
 10. Engasjere revisor
 11. Valg i henhold til loven (valgkomité presenterer sitt forslag)

 Troms og Finnmark Bedriftsidrettskrets, kretsstyret ved Gudmund Pettersen

Kontaktperson ved spørsmål, Ole Morten Ekanger, mobil 95135488
olemorten.ekanger@bedriftsidretten.no


Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.