Nye innstramninger i idretten fra 15. desember

Postet av Norges Bedriftsidrettsforbund den 6. Des 2021


Regjeringen iverksetter nye nasjonale tiltak fra 15. desember. Blant tiltakene som ble offentliggjort på pressekonferansen 13. desember er det flere tiltak som har direkte innvirkning på aktivitet i regi av Norges Bedriftsidrettsforbund. 

 

De nye nasjonale tiltakene er som følger:

 • Vi anbefaler å utsette eller avlyse gjennomføring av arrangementer tilknyttet organiserte idretts- og fritidsaktiviteter på tvers av ulike grupper, både ute og inne. 
 • Vi anbefaler å utsette eller avlyse organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne som foregår innendørs.
 • Voksne kan trene eller ha andre organiserte fritidsaktiviteter utendørs, men det er anbefalt å være maks 20 personer og holde meteren.

Vi oppfordrer alle våre bedriftsidrettslag om å opptre i henhold til anbefalingene ved aktivitet i regi av laget. Tiltakene gjelder i første omgang for 4 uker. 

Ta kontakt dersom dere opplever usikkerhet knyttet til praktisering av nye anbefalinger. Kontaktperson for NBIF er Jarle Blindheim (e-post)
Oslo Bedriftsidrettskrets er satt under administrasjon

Postet av Norges Bedriftsidrettsforbund den 1. Okt 2021

Forbundsstyret i Norges Bedriftsidrettsforbund har besluttet å sette OBIK under administrasjon med hjemmel i NIFs lov § 2-3(3).

Overordnet organisasjonsledd kan, når det foreligger særlige grunner, overta administrasjonen av et underordnet organisasjonsledd og oppnevne personer til nødvendige tillitsverv.

 

Overtakelsen av administrasjonen innebærer at OBIKs organer umiddelbart trer ut av virksomhet. Forbundsstyret har opprettet et nytt styre, bestående av Birgit Stafne (leder), Thoms Lund, Cathrine Korslund og vara Lars Christian Berge. Styret vil fungere frem til kretssammenslåingen mellom Akershus BIK og Oslo BIK er gjennomført. Nytt styre vil da bli valgt av kretstinget i den nye storkretsen. Forbundsstyret har konstituert Tore Wiken som daglig leder. 
Gratulerer til hele samfunnet – idretten er endelig tilbake

Postet av Norges Bedriftsidrettsforbund den 18. Jun 2021

For første gang på mange måneder kan breddeidrettsutøvere utøve idrett med kontakt, og idretten er endelig på vei tilbake til normalen. – Dette er en gledens dag, og jeg ønsker å rette en stor takk til alle som har vært så tålmodige, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Foto: Dag Oliver


Regjeringen går videre i sin gjenåpningsplan og åpner for trinn 3 med noen ekstra lettelser. Voksne over 20 år får unntak fra avstandskravet, og får lov til å trene med kontakt både inne og utendørs. I tillegg åpnes det opp for å avholde konkurranser og kamper innenfor egen krets både utendørs og innendørs.

– En 15 måneder lang ventetid er endelig over for breddeidrettsutøverne. Idrettsforbundet er svært glade for at regjeringen endelig åpner opp for breddeidretten, noe som er helt i tråd med våre forventninger, sier Berit Kjøll.

Toppidretten åpnes helt opp.

– Toppidretten kan endelig utøves som normalt, og det er svært gledelig at vi nå kan komme i gang med seriespill både utendørs og innendørs. Vi er også glade for at regjeringen tilpasser karantene og tester for toppidrettsutøverne som sikrer like konkurransevilkår, sier Kjøll.

Åpner opp for publikum
Fra og med søndag åpnes det for flere tilskuere. På faste, tilviste plasser på offentlige arrangement åpnes det for inntil 5000 tilskuere ved bruk av adgangstest eller koronasertifikat. Uten testing og sertifikat vil man kunne ha 2000 tilskuere utendørs.

– Det er gledelig at det nå åpnes for mer publikum på idrettsarrangement. Det er ikke bare utøverne som har ventet lenge, hele samfunnet har måtte vente på å få idretten tilbake, sier Kjøll.

Her er alle lettelsene for idretten:

 • Full kontakt for voksne i breddeidretten.
 • Unntak fra avstandskravet for voksne som deltar på idrettsarrangementer innenfor egen region eller krets.
 • Ved idretts, - kultur- og fritidsaktiviteter kan voksne over 20 år samles i grupper på 30 personer innendørs og 40 personer utendørs.
 • Barn og unge under 20 år over hele landet kan delta som utøvere på idrettsarrangement eller konkurranse og uten krav om én meters avstand.
 • Toppidrett kan utøves som normalt. Seriespill kan gjennomføres både utendørs og innendørs.
 • Tilrettelagt karantene-/testregime for toppidrettsutøvere som returnerer fra utlandet gjør at disse kan trene og konkurrere kort tid etter retur.
 • Forsiktig oppmykning av innreiserestriksjonene for arrangementer på norsk jord. Gjelder i første omgang i forbindelse med Oslo Bislett Games og kvalifiseringskamper til UEFA Champions League og UEFA Conference League.


Saken er skrevet av Sofie Torlei Olsen og ble først publisert på idrettsforbundet.no.
Bedriftsidrettslagets viktigste fem-minutter

Postet av Norges Bedriftsidrettsforbund den 22. Apr 2021

Vi trenger korrekt informasjon om deres lag! En gang i året trenger vi at dere hører fra dere, og tiden er nå.

Vi i Bedriftsidretten er opptatt av å gi gode aktivitetstilbud som serier, løp, kampanjer og kurs.Da er vi avhengige av å ha korrekt informasjon om ditt bedriftsidrettslag. Dette kan du oppdatere jevnlig gjennom hele året på KlubbAdmin Medlemsadministrasjon - Forside (nif.no) Du kan også gjøre dette via samordnet rapportering, som også gjennomføres på Medlemsadministrasjon - Forside (nif.no).

Fristen er 30.april.
Hva gjør du på samordnet rapportering som tar kun fem minutter?

 1. Rapporterer antall betalende medlemmer pr. 31.12.2020
 2. Laster opp årsmøteprotkoll og regnskap. Frist for årsmøte er satt 15.juni, så dette kan gjøres senere.
 3. Bekrefter at kontaktinformasjon er riktig.
 4. Oppdaterer informasjon om styret og ledelse i bedriftsidrettslaget.  
 5. Momskompensasjon kan søkes. Dette krever at laget er registrert i frivilligregistrert.


Frist er 30.april for rapportering.


Det er viktig å høre fra dere, og dokumentere at dere finnes! Dessverre var det i 2020 så få bedriftsidrettslag som rapporterte at Bedriftsidrettens påvirkning på IdrettsTinget 2021 er blitt redusert med en representant. For å kunne ivareta bedriftsidrettslagenes interessert og ressurser er det derfor viktig at deres lag rapporterer. Takk for at dere styrker Bedriftsidrettens rolle og stemme i Norsk Idrett.

Det er også viktig at vi har oppdatert informasjon så vi kan komme i kontakt med dere, og tilby dere aktivitet der dere er.


Ta gjerne kontakt med Kjetil Olsen Haugelund om dere trenger hjelp! 


Sykle til jobben: Raja og Hareide er med på årets aksjon

Postet av Norges Bedriftsidrettsforbund den 20. Apr 2021

Abid Raja og Knut Arild Hareide gjør seg klar til årets Sykle til jobben-aksjon. De to ministrene er skjønt enig i at årets kampanje har flere fordeler utover det å velge en aktiv reisevei til- og fra jobb.

Knut Arild Hareide og Abid Raja åpnet aksjonen også i 2020, da var det mulig å møtes fysisk! Foto: Fredrik Lund, Bedriftsidretten.

Raja og Hareide oppfordrer alle til å bli på aksjonen som starter i dag

I dag starter den årlige Sykle til jobben-aksjonen som Bedriftsidretten har arrangert i 48. år. Både kultur- og likestillingsminister Abid Raja og samferdselsminister Knut Arild Hareide har valgt å finne frem sykkelen og delta på årets kampanje sammen med resten av sine kolleger i de representative departementer. 

− Med pandemien har det blitt mye stillesitting og stive nakker. Derfor er vi mange som gleder oss stort til Sykle til jobben-aksjonen. Sykling gir oss bevegelsesfrihet, glede og helse. Og alt dette på en grønn måte. Å velge en aktiv reisevei til jobb er bra for deg og miljøet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. 

Begge ministrene ser begge frem til å bli med på årets Sykle til jobben-aksjon.

- Kampanjen er virkelig en fantastisk måte å opprettholde treningsmotivasjonen på. Denne konkurransen passer for alle, og får frem både konkurranseinstinktet og lagspiriten! I tillegg er det et sosialt digitalt samlingspunkt, som er et spesielt godt tiltak akkurat nå. Og er du på hjemmekontor så kan du heller gjøre noen øvelser hjemme som erstatning for syklingen, fortsetter Abid Raja.

Coronavennlig trimkampanje

For i år vil Sykle til jobben-aksjonen også være rettet mot alle de som fortsatt sitter på hjemmekontor som følge av pandemien. Dessuten skal kampanjen også være en motivasjon til økt fysisk aktivitet i en tid hvor mye av annet aktivitetstilbud fortsatt er på vent. 

Kampanjeleder Emil Borgersen er svært fornøyd med at de to ministrene og profilerte politikerne støtter opp om årets Sykle til jobben-aksjon, og vil bare understreke det som både Raja og Hareide sier om kampanjen.

− Sykle til jobben-aksjonen kan være et viktig samlingspunkt for folk som sitter isolert på hjemmekontor. Det er også en motivasjon til å drive med fysisk aktivitet som ikke bare er lavterskel, men også koronavennlig, påpeker kampanjelederen. 

Han utdyper dette med å fortelle hvordan både bedrifter og enkeltpersoner kan delta ved å etablere lag med deltakere som både motiverer hverandre til aktivitet. Kampanjen gir mulighet til å utfordre hverandre i interne konkurranser i tillegg til de nasjonale konkurransene i aksjonen. Og det er mange premier som skal lokke til deltakelse.  

- Så selv om deltakerne gjør aktivitet alene, så vil Sykle til jobben-aksjonen være et sosialt samlingspunkt for deltakerne, forklarer han. 

Borgersen påpeker at det ikke bare er sykling til- og fra jobb som teller, men all type fysisk aktivitet som man gjør i løpet av dagen.

Ny app 

Foran årets kampanje kan Borgersen også presentere en ny Sykle til jobben-app som skal gjøre det enklere å være deltaker.

- Det skal bli enklere og mer sømløst å registrere aktivitet via appen. Integreringen mot både Strava og Polar blir enda enklere og statistikk over både egen aktivitet, laget og virksomheten blir bedre, forteller Borgersen.  

Når deltakere skal gå inn på nettsiden til Sykle til jobben-aksjonen for å melde seg på, vil nok mange også bli ekstra overrasket.

- Over 40 kommuner rundt om i hele landet har inngått avtale med Bedriftsidretten som sikrer deres innbyggere gratis deltakelse, opplyser Borgersen, og legger til at oversikten over gratiskommunene står på nettsiden.

Og ifølge kampanjelederen er det ikke for sent å delta på årets Sykle til jobben aksjon, verken for de som vil delta, eller for kommuner som ønsker en avtale som sikrer deres innbyggere gratis deltakelse.

Sykle til jobben-aksjonen: Aktiv transport er et betydelig bidrag til smittevernet

Postet av Norges Bedriftsidrettsforbund den 16. Apr 2021

Ved å droppe kollektivt og velge å gå eller sykle bidrar du til smittevernet. I år er Sykle til jobben-aksjonen mer korona-sikker enten du har en aktiv reisevei til jobb eller sitter på hjemmekontor. Nå teller også en tur i nærbutikken i konkurransen.

− Også i 2021 er alt annerledes, og vi må da også tilpasse den tradisjonelle Sykle til jobben-aksjon til koronasituasjonen, forteller kampanjeleder Emil Hjemli Borgersen.

 

Så langt har også 2021 vært preget av strenge koronatiltak for å kunne slå ned smitteutbruddet. Store deler av samfunnet har vært nedstengt og hjemmekontor har blitt den nye normalen. Råd og tiltak om avstand har også gjort det vanskeligere å ta kollektivtransport.

 

Men nå starter Bedriftsidretten årets Sykle til jobben-aksjon, den 48. i rekken hvor målet opprinnelig var å få arbeidende til å velge sykkel fremfor bil når de skal på jobb.

 

Koronasikker reisevei

Det å velge sykkel som fremkomstmiddel til jobb er ifølge Borgersen en god og sikker måte å kunne komme seg til jobben uten å måtte forholde seg tiltak om avstand og bruk av munnbind. 

 

Sykle til jobben-aksjon kan ifølge kampanjelederen være et bidrag som er med på å få ned smittetallene, og dermed en gradvis åpning av samfunnet.

 

- Dessuten er det en flott start på dagen, og en god måte å koble seg av fra jobbmodus etter arbeidstid. 

 

Kampanjelederen påpeker at 30 minutter med moderat fysisk aktivitet hver dag er det som helsemyndighetene anbefaler, og som viser seg å være tilstrekkelig for å gi en helsemessig gevinst.

 

All aktivitet teller

 

Siden landet ble nedstengt første gangen i mars 2020 og frem til i dag har hjemmekontor blitt vanlig for svært mange arbeidstakere. Tall fra Statens vegvesen viser at trafikken inn mot de største byene har hatt en nedgang på 40 prosent etter koronautbruddet, noe som også har hatt betydning på mindre utslipp av CO2 og mindre press på typiske flaskehalser i trafikken.

 

− Men undersøkelser gjort av FHI viser også at pandemien har hatt en betydning for folks helse hvor enkelte grupper har opplevd vektøkning som følge av mindre fysisk aktivitet og dårligere kosthold, forteller Borgersen.

 

Derfor mener kampanjelederen at det er viktig med Sykle til jobben-aksjonen, og begrunner det med at kampanjen motiverer folk til mer fysisk aktivitet som alle kan delta i, uansett nivå og hva de foretrekker av aktiviteter.

 

− Og det er litt misvisende med navnet på kampanjen da all type aktivitet teller, fortsetter han. 

 

Det innebærer at selv en spasertur til nærbutikken er poenggivende i årets kampanje.

 

Borgersen trekker frem padling, løping, gåturer, svømming, klatring, fjellturer og styrketrening på andre eksempler på poenggivende aktiviteter som teller i årets Sykle til jobben-aksjon

 

- Det er aktiviteter som ikke bare er knyttet til reise til og fra jobb, men også aktivitet som du gjør i fritiden, forklarer han.

 

Undersøkelser fra tidligere Sykle til jobben-aksjoner viser også den positive betydningen deltakelse har hatt for den psykiske helsen, og Borgersen mener at årets kampanje er viktigere enn noen gang når det gjelder sosial tilhørighet og fellesskap.

 

− Det å være med i et fellesskap har stor betydning for mental helse. Sykle til jobben aksjonen kan være et slikt fellesskap, avslutter han med.

 

 

 

 

 

   

 
Maskorama: Gjetter du årets Sykle til jobben-ambassadør?

Postet av Norges Bedriftsidrettsforbund den 13. Apr 2021

🐢 Bli med å gjette hvem som gjemmer seg bak masken! 🐢

Årets Sykle til jobben-ambassadør er skikkelig sterk. Se flere hint i videoen og ble med å gjette!
Maskorama: Gjetter du årets Sykle til jobben-ambassadør?

Postet av Norges Bedriftsidrettsforbund den 13. Apr 2021

🐢 Bli med å gjette hvem som gjemmer seg bak maska! 🐢

Sjekk videoen og bli med å gjette! Hvis du klarer det er du med i trekningen av et gavekort på 3000 kroner hos treningsspesialisten Mobech. Bli med ved å kommentere videoen på Facebook.
Gratis prøveuke på Bli Sprekere digital

Postet av Norges Bedriftsidrettsforbund den 12. Apr 2021

Prøv digital trening med Bedriftsidretten. Denne uken er det gratis så alle kan få prøve. 

Hva er Bli Sprekere digital? 

- Bli Sprekere digital er et treningstilbud på nett. VI har 15 ulike økter som man kan delta på live. Her kan enkeltmennesker og bedrifter delta på funksjonelle økter med høy kvalitet, og til en meget gunstig pris. Vi vil gjøre Norge sprekere, forteller Lone Hagelund.

Lone Hagelund er produktansvarlig for Bli Sprekere digital. Vi har snakket med henne om det spennende produktet.


Gratis 12.april til 16.april

Få tilgang til timeplanen med 15 ulike live-økter i uka, som du eventuelt også kan se i opptak. Slik kan du få trent til faste tider eller akkurat når det passer deg. Spesielt de kortere øktene i lunsjtiden, gir givende avbrekk og ny energi! 

 

Digital trening er jo blitt veldig populært. Synes du det stemmer?

- Ja! Det skyldes jo først og fremst pandemien og nødvendigheten av å kommunisere digitalt. Men jeg tror mange oppdager at dette er en enkelt og praktisk måte å holde seg i form på, og jeg tror digital trening blir en varig trend, og et godt supplement/alternativ til våre fysiske Bli Sprekere-økter, forteller Hagelund.

 

Hvilke tilbakemeldinger får dere på timene? 

- De er fornøyde og entusiastiske, og uttrykker at dette er «akkurat det jeg trenger nå!»

 

Hvem passer dette for?

- Våre økter passer for alle som ønsker å trene og komme i form, fra de med minimal treningsbakgrunn til de som trener mye. Vi har dyktige og inspirerende aktivitetsledere, med glimt i øyet. Og varierte øvelser og økter som gjør det gøy og bidrar til overskudd og velvære. Hvem ønsker ikke det i disse tider..?

 

Lone Hagelund avslutter stolt: 

- Jeg er stolt av at både enkeltpersoner og kollegaer kan få trent enkelt og effektivt med en non-profitt leverandør som bidrar til å skape treningsglede og bli sprekere – hver dag, om du vil!

 

Les mer om det digital treningstilbudet på digital.blisprekere.no.

 

 
Vil du jobbe hos oss?

Postet av Norges Bedriftsidrettsforbund den 18. Feb 2021

Vi søker en ny aktivitetskonsulent i Telemark.

Les mer på Finn.no

Hvem er du?

Bedriftsidretten i Telemark søker deg som i helhet kan utvikle eksisterende og skape nye aktiviteter som gir stor aktivitetsglede og deltakelse blant den voksne befolkningen i Telemark.

Bedriftsidretten i Telemark tilbyr alt fra lagidrett, individuelle aktiviteter, turkampanjer og aktivitetskampanjer.

Hovedoppgaver:

 • Sikre utvikling og drift av bedriftsidrettens aktiviteter i hele kretsen
 • Markedsføre og bidra til økt aktiviteten i kretsen
 • Bidra til å rekruttere og beholde frivillige
 • Rekruttere nye bedriftsidrettslag og øke aktiviteten i eksisterende lag.
 • Utvikle nettverk og bygge relasjoner

Andre sekundære oppgaver:
Jobbe internt og eksternt med påvirkningsarbeid som bidrar til økt synlighet og aktivitet.  

Kompetanse: Relevant høyere utdanning

Ønsket erfaring:

 • Salg, markedsføring og kommunikasjon
 • Relevant erfaring fra arbeid med tilrettelegging for fysisk aktivitet
 • Erfaring fra frivillige medlemsorganisasjoner

 Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner og god på relasjonsbygging internt og eksternt
 • Du brenner for idrett, folkehelse og fysisk aktivitet, er utadvend og ikke redd for å ta kontakt
 • Løsnings- og resultatorientert
 • Kreativ og nytenkende
 • God gjennomføringsevne og selvstendig
 • Serviceinnstilt

Annet:
Må ha sertifikat og disponere bil, reisevirksomhet i kretsen må påberegnes.

Stillingen rapporterer til
Daglig leder i kretsen

Kontoret ligger i Skien, det vurderes flytting, arbeidsområde er gamle Telemark Fylke.
Stillingen er en 50% fast og en 50% prosjektstilling med mulighet for fast ansettelse i 100%.  

Søknadsfrist:
21.03.2021
Lansering: Digital trening

Postet av Norges Bedriftsidrettsforbund den 21. Jan 2021

Bedriftsidretten har i dag lansert sitt digitale treningskonsept Bli Sprekere digital.

Sissel Hansen er en av våre mest populære aktivitetsledere! Foto: Fredrik Lund.

Sjekk ut digital.blisprekere.no

Hva er Bli Sprekere digital?

Bli Sprekere digital er Bedriftsidrettens digitale treningstilbud. Her finner du økter som for eksempel styrke, puls, hverdagsyoga eller hverdagssterk. Vi tilbyr både live-økter og ferdiginnspilte økter som du kan gjøre i fred og ro i stua. Du kan også følge digital gruppetimer, som likner veldig på å gå på gruppetimer på et treningssenter – koronastyle!

Nettsiden er skapt med formål om å opprettholde gode aktivitetsvaner også gjennom pandemien. 


Foto: Fredcrik Lund. Lone Hagelund

 - Bli Sprekere var opprinnelig fysiske gruppetimer. Under korona har vi prøvd å skape den samme kvaliteten i den digitale sfære, forteller Lone Hagelund, produktansvarlig for Bli Sprekere.

Du kan velge mellom gruppetimer som er både live og ferdiginnspilte. I tillegg kan PT online passe for deg som ønsker en mer personlig oppfølging. For bedrifter har vi skreddersydde løsninger som kan skape aktivitet digitalt, og ekstra rabatt på «supertilbudet» ut februar. Akkurat nå: Supertilbud!

For å komme i gang kan du nå kjøpe tilgang ut februar. Da får du benytte deg av

 • Digitale økter som kan spilles av når og hvor du vil
 • To faste live-økter i uka
 • Inspirasjonsfilmer
 • Kom-i-gang-økter!

Lone er spent på hvor mange som blir med:

- Vi håper at den gunstige prisen kan bidra til at enda flere vil prøve det ut og komme i gang. VI er veldig stolte av produktet, så dette blir spennende, sier en entusiastisk Hagelund.

Rabattert pris for medlemmer av Bedriftsidretten

Det skal alltid lønne seg å være medlem hos oss, og medlemmer får en langt bedre pris. Hvis du er medlem i Bedriftsidretten koster supertilbudet NOK 249,-. For alle andre er prisen NOK 399,-. Bedrifter som ønsker supertilbudet for alle sine ansatte får 20 % rabatt ved å ta kontakt med oss på digitaltrening@bedriftsidretten.no 

Digital trening er det folk er mest opptatt av 

- Digital trening er nummer en trend akkurat nå, og stadig flere finner motivasjon i, og effekt av hjemmetrening, fortsetter Hagelund.

Bedriftsidretten tilbyr til vanlig mer enn 50 ulike aktiviteter, både fysisk og digitalt. Satsningen på digital aktivitet er et håp om å kunne bidra til aktivitet, selv om det tradisjonelle tilbud er satt på hold.

- Vi har innmari tro på at dette er den motivasjonen du trenger for å opprettholde gode aktivitetsvaner under pandemien! 

Lone oppfordrer alle til å teste det ut på digital.blisprekere.no

Bli Sprekere digital er levert av Bedriftsidretten

Bedriftsidretten er en del av norsk idrett, og har mer enn seksti års erfaring med å gjøre folk sprekere. Bedriftsidretten er en non-profit medlemsorganisasjon, og dermed går alle inntekter til å skape ny aktivitet.